Obchodné centrum Madaras
Obchodné centrum Madaras
Obchodné centrum Madaras

POPIS PROJEKTU

Projekt “Prestrešenie parkovacích plôch”, bol spracovaný na základe požiadaviek investora a svojím riešením spĺňa nároky pre požadované priestory. Jedná sa o prístavbu k existujúcemu OC Madaras v zastavanej lokalite v mestskej časti Spišská Nová Ves. Účelom objektu je zabezpečiť trvalé prestrešenie parkovacích plôch OC Madaras. Riešený objekt má obdĺžnikový pôdorys o rozmere 41,9 m × 31,3 m. Zaťaženie zo strešnej konštrukcie sa prenáša cez prefabrikované oceľobetónové väznice, prefabrikované oceľobetónové prievlaky, prefabrikované oceľobetónové stĺpy do prefabrikovaných základových pätiek s kalichom cez základovú škáru do únosnej zeminy.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROJEKTU

Typ projektu Prístavba
Klient/ Investor/ Objednávateľ OC Madaras
Miesto Spišská Nová Ves
Rozloha 1315 m2
Dátum 2016
© Copyright 2018 Aproject, tel: +421 949 466 431, mail: info@aproject.sk | vytvoril Patrik Keblušek