Plaváreň - Kežmarok
Plaváreň - Kežmarok
Plaváreň - Kežmarok

POPIS PROJEKTU

Architektonické riešenie je navrhované s ohľadom na územie, kde sa daná budova nachádza. Budova je navrhovaná v blízkosti Vysokých Tatier aj s výhľadom na tatry. Preto je tvar budovy pripomínajúci štíty. Navrhovaný objekt sa skladá z dvoch dilatačných celkov. V celku A sú navrhnuté vstupné priestory, zázemie, posilňovňa, sauny a v celku B je navrhnutý samotný bazén. Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Obvodové steny suterénu sú zo železobetónu hrúbky 300 mm. Vnútorné nosné murivo suterénu je tak isto z železobetónu hrúbky 300 mm. Strop v suteréne je monolitický z železobetónu. Obvodové steny na 1.NP a 2.NP sú murované z Porotherm P+D 44 na maltu Porotherm. Strop na 1.NP je navrhnutý ako železobetónový. Krov je navrhnutý z drevených väzníkov Posi-Joist. Strecha je pultová.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROJEKTU

Typ projektu Nová budova
Klient/ Investor/ Objednávateľ Mesto Kežmarok
Miesto Kežmaork
Rozloha 740 m2
Dátum 2014
© Copyright 2018 Aproject, tel: +421 949 466 431, mail: info@aproject.sk | vytvoril Patrik Keblušek