Reštaurácia u Kocúra - Ľubica
Reštaurácia u Kocúra - Ľubica
Reštaurácia u Kocúra - Ľubica
Reštaurácia u Kocúra - Ľubica
Reštaurácia u Kocúra - Ľubica
Reštaurácia u Kocúra - Ľubica

POPIS PROJEKTU

Predmetom riešenia projektu je Reštaurácia u Kocúra v obci Ľubica. Jedná sa o budovu postavenú v murovanej konštrukčnej sústave nachádzajúca sa na parcele 555 v obci Ľubica. Jedná sa o existujúcu polyfunkčnú budovu, ktorú tvoria dve nadzemné podlažia. Budova je pôdorysu v tvare zlomeného obdĺžnika v základných rozmeroch  13,4 m × 26,5 m. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juhovýchodnú stranu. Konštrukčný systém je tvorený nosnými stenami z miešaného muriva, klenbovými stropmi nad prvým nadzemným podlažím a dreveným trámovým stropom nad druhým nadzemným podlažím a sedlovou strešnou konštrukciou s nosnou konštrukciou pomocou dreveného krovu. Samotná stavba je členená na reštauračnú časť a obytnú časť. Je napojená na miestne inžinierske siete (vlastný vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrika, slaboprúd). Obvodový plášť je murovaný z kusových stavív v hrúbke 300 mm až 1 400 mm. Z hľadiska materiálu je obvodový plášť tvorený z miešaného muriva (kamenné a tehlové stavivá). Strešný plášť riešenej budovy je tvorený sedlovou strešnou konštrukciou s nosnou konštrukciou pomocou dreveného krovu a plechovou a skladanou krytinou.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROJEKTU

Typ projektu Pasportizácia
Klient/ Investor/ Objednávateľ Reštaurácia u Kocúra
Miesto Ľubica (Kežmarok)
Rozloha 315 m2
Dátum 2016
© Copyright 2018 Aproject, tel: +421 949 466 431, mail: info@aproject.sk | vytvoril Patrik Keblušek