Rodinný dom - Ľubica
Rodinný dom - Ľubica
Rodinný dom - Ľubica
Rodinný dom - Ľubica

POPIS PROJEKTU

Predmetom riešenia projektu je Rodinný dom v obci Ľubica. Jedná sa o budovu postavenú v murovanej konštrukčnej sústave nachádzajúca sa na parcele 479/1 v obci Ľubica. Jedná sa o existujúci dvojdom, ktorý tvoria dve nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Budova je pôdorysu v tvare obdĺžnika v základných rozmeroch 8,8 m × 12,4 m. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na severo-západnú stranu. Konštrukčný systém je murovaný tvorený nosnými stenami, oceľobetónovým stropom a sedlovou strešnou konštrukciou s nosnou konštrukciou pomocou dreveného krovu. Samotná stavba je členená na obývaciu miestnosť, kuchyňu, hygienické priestory, komunikačné priestory a nočnú časť.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROJEKTU

Pasportizácia Nová budova – Rodinný dom
Klient/ Investor/ Objednávateľ Ľubomír Galluš
Miesto Ľubica (Kežmarok)
Rozloha 109 m2
Dátum 2015
© Copyright 2018 Aproject, tel: +421 949 466 431, mail: info@aproject.sk | vytvoril Patrik Keblušek