Terasa - Vlková
Terasa - Vlková

POPIS PROJEKTU

Jedná sa o samostatne stojaci objekt terasy v tvare obdĺžnika v základných rozmeroch 12,0 m × 2,5 m. Vstup do objektu je z existujúceho rodinného domu. Konštrukčný systém je pozdĺžny skelet tvorený nosnými debniacimi tvárnicami a železobetónovým prievlakom. Odvod vody je riešený spádovaním terasy. Navrhujú sa dažďové zvody z pozinkovaných plechov hr. 0,7 mm s okapničkou a kompletným oplechovaním terasy. Terasa je opatrená voči pádu zábradlím výšky 1 100 mm. Zábradlie sa odporúča navrhnúť so zvislým delením aby sa zabránilo prípadnému prepadnutiu dieťaťa.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROJEKTU

Typ projektu Prístavba
Klient/ Investor/ Objednávateľ Jarmila Sisková
Miesto Vlková (Kežmarok)
Rozloha 30 m2
Dátum 2016
© Copyright 2018 Aproject, tel: +421 949 466 431, mail: info@aproject.sk | vytvoril Patrik Keblušek