COST CALCULATOR

Use our form to estimate the initial cost of renovation or installation.

REQUEST A QUOTE
Download Brochures
Download BrochureDownload Summary

O SLUŽBE

Projektové hodnotenie

Predmetom hodnotenia je stanoviť tepelnotechnické parametre obalových konštrukcií, energetickú hospodárnosť budovy. Projektové hodnotenie stavby je potrebné priložiť k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby.

Referencie:

– Bytový komplex Povrazy v Košiciach

– Bytový dom Bumble Bee v Košiciach

– Apartmány Amélia v Bardejovských Kúpeľoch

– Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

– Obecný úrad v Kapušanoch

– Supermarket Billa v Spišskej Novej Vsi

– Obchodné centrum Lingov

– Materská škola v Jarovniciach

– Základná škola Tomášiková v Košiciach

– Základná škola Požiarnicka v Košiciach

– Hala pre vývoj a výskum v SNV

Energetický certifikát

Energetický certifikát obsahuje energetické hodnotenie pre jednotlivé kategórie budov a účel potreby energie určenej číselným rozpätím energetických tried. Je to zdokumentovaný výsledok energetickej certifikácie. Vlastník budovy je povinný mať vypracovaný energetický certifikát ku dňu začatia kolaudačného konania. Povinnosť sa vzťahuje pre nové alebo existujúce budovy po významnej obnove. Platnosť energetického certifikátu je 10 rokov.

Referencie:

– Obchodno – administratívne centrum Kúpeľná v Prešove

– Apartmánový dom, Bardejov

– Bytový dom (Tehelná) v Gelnici

– Bytový dom, Košice

– Bytový dom, Prakovce

– Bytový dom, Stará Ľubovňa

– Obytná zástavba (Karpatská) v Košiciach

– Polyfunkčný objekt Cresco, Prešov

– Rodinný dom, Košice

– Rodinný dom, Prešov

– Rodinný dom, Štrba

– Komunitné centrum v Giraltovciach, Ostrovanoch

– Centrum sociálnych služieb vo Svidníku

– Bytový dom (Cintorínska) v Medzilaborciach

– Rodinný dom v Tatranskej Lomnici

– Rodinný dom v Lorinčíku

Energetický audit

Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výsledkom energetického auditu je písomná správa, ktorá by mala obsahovať pre objednávateľa zrozumiteľné a užitočné informácie s návrhmi odporúčaní, vrátane ich finančnej náročnosti a návratnosti.

Referencie:

– Administratívna budova v obci Kružľov

– Obecný úrad v obci Kružľov

– Obecný úrad v obci Kalinovo

– Kultúrno – správna budova v obci Breznička

– Kultúrno – správna budova v obci Poloma

– Multifunkčná budova v obci Jesenské

– Informačné centrum v obci Spišské Podhradie

– Materská škola Hlavná v obci Gelnica

– Materská škola v obci Poprad – Veľká

– Materská škola Sibír v obci Nový Smokovec

© Copyright 2018 Aproject, tel: +421 949 466 431, mail: info@aproject.sk | vytvoril Patrik Keblušek